TH-Datakonsult är det lilla och effektiva dataföretaget som sedan 1987 arbetat med program och hemsidor.

Idag drivs företaget huvudsakligen av Torgny Hultqvist men som vid behov har hjälp av ett flertal personer .

 

Vi koncentrerar oss på att göra våra produkter effektiva och lättanvända och har huvudsakligen mindre och medelstora företag samt föreningar som våra kunder.

Programutvecklingen omfattar program för administrativa rutiner som bokföring, fakturering, kund- och leverantörsreskontra som är generellt användbara för företag i denna storlek samt föreningar. För föreningsadministrationen har dessutom utvecklats program för medlemshantering, serier, motionslopps och cuper.

Under de gångna åren har i samarbete med representanter för respektive organisation utvecklats anpassade program för bland annat

Ett stort antal specialskrivna program har dessutom utvecklats för enskilda företag och föreningar.

Hemsidestillverkningen har utvecklats under de senaste åren och vår grundmålsättning är att göra attraktiva och lättlästa hemsidor som på ett effektivt sätt framför sitt budskap.